Search

Privacybeleid

Privacybeleid

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Privacybeleid Bussum Cultureel

Stichting Bussum Cultureel, gevestigd aan Leeuweriklaan 139, 1403 CP BUSSUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bussumcultureel.nl
Leeuweriklaan 139 
1403 CP BUSSUM
mail@bussumcultureel.nl

De Voorzitter van Bussum Cultureel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bussum Cultureel Hij/zij is te bereiken via mail@bussumcultureel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bussum Cultureel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventuele dieetwensen of allergieën
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@bussumcultureel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Bussum Cultureel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Het bevestigen van uw reservering
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bussum Cultureel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bussum Cultureel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij maken gebruik van Mollie’s diensten als betaal-dienstverlener en MailChimp voor onze nieuwsbrieven. Gegevens in die context tussen ons kunnen worden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bussum Cultureel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@bussumcultureel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Stichting Bussum Cultureel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Bussum Cultureel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bussum Cultureel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@bussumcultureel.nl

Gebruik van foto’s

Het is op zich niet verboden als wij een foto met een portret van een ander op onze website plaatsen. Wij hebben prachtige foto’s laten maken door een professionele fotograaf. Maar misschien heeft u liever niet dat uw foto wordt gebruikt. Stuur dan een mail naar mail@bussumcultureel.nl dan vervangen we de foto zo snel mogelijk.

Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Een reservering is een boeking. Er is geen annulering mogelijk, tenzij de stichting daar akkoord mee is, dan wel door omstandigheden heeft moeten besluiten een reservering te annuleren. Dan krijgt u uw geld retour, minus de administratiekosten van 5 euro per boeking.

Scroll naar boven